Välkommen till cancerakuten.nu!

Cancer är samlingsnamnet på sjukdomar som orsakats av tillväxande och elakartade tumörer. Namnet syftar på att cancertumören på ett krypande kräftliknande sätt breder ut sig och angriper den normala vävnaden.

Cancer innebär att en eller flera celler i kroppen förändras på ett sådant sätt att dess avkomlingar avviker från de lagar som råder för den normala tillväxten i det cellulära samspelet.

Det resulterar i en samling av celler som ökar kontinuerligt i antal och som sprider sig till platser där normala celler aldrig förekommer. Därigenom bildas tumören som ger upphov till sjukdomssymptomen.

Vad vet man om cancerns tillväxt och spridning?

Från det att cancern börjar sprida sig från cellen kan det dröja flera år innan sjukdomen upptäcks i form av en synlig tumör. Kunskapen om vad som är spridningens orsak till andra organ är dock ofullständig.

Däremot vet man att tiden och tumörens storlek är bidragande faktorer till spridningen. Behandlingen blir därmed effektivare ju tidigare den sätts in i sjukdomsförloppet.

Vad finns det då för orsaker till cancer?

Det kan förekomma ärftliga faktorer. Sannolikheten att få till exempel bröstcancer är dock dubbelt så stor om en syster eller en moder har haft det. Eventuella arvsanlag är däremot endast en riskfaktor bland flera andra.

En annan orsak kan vara ultraviolett ljus och joniserande strålning. Höga doser av joniserande strålning ökar till exempel risken tjugofaldigt för leukemi. Ultraviolett ljus ökar i sin tur risken för hudcancer.

Det finns också kemiska ämnen som är cancerframkallande. Den i särklass viktigaste är tobaksrök som ökar risken för lungcancer med femton procent.